Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2018-10-13

Utdelning 7 rätt   4437 kr
     6 rätt    69 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  2 Xanth 7 Mellb 8 Order 2 Athos 2 Cash 11 Hakon 12 Readl 
Strukna                                  
Streckproc 13%   6%    27%   30%   50%   5%    79%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
174 PAJ 2.57 6R        2*69+  18*0 -80=   +58   -109 3.49
219 DL  4.00 4R               -144=  -144   -72 4.07
225 UHR 3.42 5R             1*0 -250=  -250  -28387 3.68
241 EXP 2.71 4R               -100=  -100  -7003 3.93
242 AB  3.57 5R             4*0 -180=  -180   -146 3.93
242 DN  4.14 3R               -96=   -96   +66 3.53

Tidningars stora system
174 PAJ 2.57 6R        2*69+  30*0 -800=  -662  -84554 3.49
219 DL  4.00 4R               -648=  -648   -249 4.07
225 UHR 3.42 6R        1*69+  19*0-1250=  -1181  -98099 3.68
241 EXP 2.71 5R            12*0 -960=  -960 -151345 3.93
242 AB  3.57 6R        1*69+  30*0-1980=  -1911  -2573 3.93
242 DN  4.14 4R               -720=  -720 -127736 3.53
244 TIL 3.57 5R             8*0-1440=  -1440  -2614 4.27
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se