Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           



Utvärdering V75-omgång Skellefteà 2018-10-06

Utdelning 7 rätt   904 kr
     6 rätt    20 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  5 Very  4 Corro 6 Lome  9 Roher 4 Major 14    9 Milli 
Strukna  2    8                           
Streckproc 46%   26%   86%   25%   26%   23%   9%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
173 PAJ 1.57 6R        1*20+  12*0 -100=   -80   -109 3.50
218 DL  3.42 5R             4*0 -128=  -128   -70 4.07
224 UHR 3.71 5R             1*0 -240=  -240  -28137 3.68
240 EXP 3.71 4R               -60=   -60  -6903 3.94
241 AB  2.28 4R               -12=   -12   -144 3.93
241 DN  3.71 5R             9*0 -108=  -108   +67 3.53

Tidningars stora system
173 PAJ 1.57 6R        1*20+  17*0 -800=  -780  -83892 3.50
218 DL  3.42 6R        1*20+  20*0 -648=  -628   -243 4.07
224 UHR 3.71 6R        1*20+  20*0-1200=  -1180  -96918 3.68
231 LaLi 4.85 4R               -450=  -450  -79011 4.05
240 EXP 3.71 5R             5*0 -900=  -900 -150385 3.94
241 AB  2.28 7R   904+   28*20+  279*0-2268=  -804  -2554 3.93
241 DN  3.71 5R            36*0 -864=  -864 -127016 3.53
243 TIL 3.14 6R        1*20+  20*0-1400=  -1380  -2600 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se