Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solänget 2018-09-08

Utdelning 7 rätt  256205 kr
     6 rätt   665 kr
     5 rätt    55 kr
Omsättning  88 miljoner kr

RättRad  10 Espri 7 Roher 12 All S 13 Kakse 3 Disco 6 Dream 3 Sign 
Strukna                                  
Streckproc 23%   17%   1%    11%   58%   10%   33%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
169 PAJ 3.42 3R               -90=   -90   -105 3.51
214 DL  4.28 4R               -122=  -121  -6574 4.09
220 UHR 2.42 5R            1*55 -126=   -71  -27352 3.70
236 EXP 4.14 4R               -96=   -96  -6571 3.95
237 AB  3.14 3R                -5=   -4   -143 3.94
237 DN  3.28 4R               -72=   -72   +71 3.54

Tidningars stora system
169 PAJ 3.42 3R               -720=  -720  -80829 3.51
214 DL  4.28 4R               -540=  -540  -22004 4.09
220 UHR 2.42 6R       1*665+  18*55 -756=  +899  -93105 3.70
227 LaLi 3.42 5R            3*55 -450=  -285  -77178 4.06
236 EXP 4.14 5R            8*55 -960=  -520 -146835 3.95
237 AB  3.14 5R            15*55-1688=  -862  -2496 3.94
237 DN  3.28 4R               -432=  -432 -123074 3.54
239 TIL 4.14 5R            1*55-1440=  -1385  -2580 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se