Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång e||w.webkitPer 2018-08-25

Utdelning 7 rätt  80996 kr
     6 rätt   269 kr
     5 rätt    26 kr
Omsättning 121 miljoner kr

RättRad  7 Laska 5 Månpr 8 Hands 7 Dear  8 Logo  2 Knife 2 Milli 
Strukna  6    8                      4    
Streckproc 47%   72%   17%   16%   9%    15%   1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
167 PAJ 2.42 5R            3*26 -144=   -66   -103 3.51
212 DL  4.42 4R               -144=  -144   -63 4.09
218 UHR 3.14 6R       1*269+  16*26 -300=  +385  -27056 3.71
234 EXP 3.00 5R            1*26 -105=   -79  -6385 3.94
235 AB  6.00 1R                -8=   -8  -14159 3.94
235 DN  2.57 5R            2*26 -100=   -48   +73 3.54

Tidningars stora system
167 PAJ 2.42 5R            3*26 -864=  -786  -79389 3.51
212 DL  4.42 4R               -648=  -648  -20816 4.09
218 UHR 3.14 6R       1*269+  21*26-1800=  -985  -92879 3.71
225 LaLi 3.42 5R            3*26 -450=  -372  -76475 4.06
234 EXP 3.00 6R       1*269+  22*26 -882=   -41 -145355 3.94
235 AB  6.00 1R               -900=  -900 -246848 3.94
235 DN  2.57 6R       1*269+  18*26 -750=   -13 -121490 3.54
237 TIL 3.85 6R       1*269+  27*26-1440=  -469  -2554 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se