Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Rättvik 2018-08-04

Utdelning 7 rätt    0 kr
     6 rätt  128797 kr
     5 rätt   1765 kr
Omsättning  72 miljoner kr

RättRad  12 Linus 2 Excla 3 Cool  2 Eldvi 3 Highs 11 Allow 12 Raja 
Strukna                             4    
Streckproc 10%   23%   3%    14%   47%   1%    1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
209 DL  5.42 2R               -144=  -144   -59 4.08
215 UHR 4.71 3R               -300=  -300  -27201 3.70
231 EXP 4.57 2R               -96=   -96  -6114 3.93
232 AB  6.57 1R               -122=  -121  -13971 3.92
232 DN  5.57 3R               -96=   -96   +76 3.53

Tidningars stora system
 71 RoNy 5.71 3R               -640=  -640  -29127 3.76
209 DL  5.42 3R               -648=  -648   -189 4.08
215 UHR 4.71 3R              -1200=  -1200  -90694 3.70
231 EXP 4.57 2R               -900=  -900 -143400 3.93
232 AB  6.57 2R              -1080=  -1080 -241384 3.92
232 DN  5.57 3R               -960=  -960 -119621 3.53
234 TIL 6.14 3R              -1650=  -1650  -2520 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se