Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bollnäs 2018-07-28

Utdelning 7 rätt   9279 kr
     6 rätt   121 kr
     5 rätt    18 kr
Omsättning  75 miljoner kr

RättRad  4 Docto 11    3 Canar 12 B.W.S 4 B.B.S 5 Maste 8 Sir Q 
Strukna                                  
Streckproc 15%   36%   36%   39%   15%   6%    25%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 70 RoNy 3.14 5R            1*18 -150=  -132   -54 3.73
208 DL  5.00 2R               -36=   -36   -58 4.07
214 UHR 4.71 3R               -216=  -216  -26901 3.69
230 EXP 2.85 5R            1*18 -96=   -78  -6018 3.93
231 AB  2.71 3R               -90=   -90   -138 3.91
231 DN  3.71 3R               -96=   -96   +77 3.52

Tidningars stora system
 70 RoNy 3.14 6R       1*121+  15*18 -420=   -29  -28487 3.73
208 DL  5.00 3R               -384=  -384   -183 4.07
214 UHR 4.71 4R              -1296=  -1296  -89494 3.69
222 LaLi 2.85 5R            3*18 -600=  -546  -75093 4.06
230 EXP 2.85 6R       1*121+  19*18-1008=  -545 -142500 3.93
231 AB  2.71 4R              -1200=  -1200 -240304 3.91
231 DN  3.71 6R       1*121+  19*18 -840=  -377 -118661 3.52
233 TIL 4.00 5R            1*18-1470=  -1452  -2503 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se