Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2018-06-30

Utdelning 7 rätt  44712 kr
     6 rätt   566 kr
     5 rätt    69 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  4 Dont  8 Zara  6 Heavy 4 Sign  7 Mr Go 6 Urban 3 Attra 
Strukna                                  
Streckproc 19%   5%    16%   9%    14%   24%   31%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
161 PAJ 4.14 3R               -108=  -108   -98 3.49
204 DL  4.00 4R               -144=  -144   -71 4.07
210 UHR 3.42 3R               -420=  -420  -25605 3.68
226 EXP 4.42 2R               -81=   -81  -5660 3.92
227 AB  2.57 3R               -96=   -96   -134 3.91
228 DN  4.42 2R               -80=   -80   +79 3.51

Tidningars stora system
161 PAJ 4.14 5R            1*69 -750=  -681  -74798 3.49
204 DL  4.00 4R               -640=  -640   -185 4.07
210 UHR 3.42 4R              -2100=  -2100  -83938 3.68
218 LaLi 3.28 5R            1*69 -450=  -381  -73107 4.05
226 EXP 4.42 4R               -938=  -937 -139095 3.92
227 AB  2.57 5R            1*69 -960=  -891 -233560 3.91
228 DN  4.42 3R               -800=  -800 -115956 3.51
229 TIL 3.71 5R            1*69-1470=  -1401  -2462 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se