Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2018-06-24

Utdelning 7 rätt   5666 kr
     6 rätt   100 kr
     5 rätt    17 kr
Omsättning  73 miljoner kr

RättRad  2 Sprin 10 Tim F 14 Plato 4 Darli 12 Gento 7 Day o 11 Flash 
Strukna       2                           
Streckproc 35%   7%    %    24%   24%   11%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
160 PAJ 3.00 5R            3*17 -135=   -84   -97 3.49
203 DL  5.71 1R               -128=  -128   -70 4.07
225 EXP 6.00 2R               -90=   -90  -5579 3.92
226 AB  3.71 2R               -60=   -60   -133 3.91
227 DN  2.57 4R               -48=   -48   +80 3.51

Tidningars stora system
160 PAJ 3.00 6R       3*100+  48*17 -810=  +306  -74117 3.49
203 DL  5.71 4R               -600=  -600   -178 4.07
217 LaLi 4.85 3R               -576=  -576  -72726 4.05
225 EXP 6.00 3R              -1000=  -1000  -1381 3.92
226 AB  3.71 4R              -2100=  -2100 -232669 3.91
227 DN  2.57 5R            1*17 -576=  -559 -115156 3.51
228 TIL 4.00 6R       6*100+  96*17-1440=  +792  -2448 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se