Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Boden 2018-06-16

Utdelning 7 rätt   1297 kr
     6 rätt    24 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  29 miljoner kr

RättRad  5 Mr Go 7 Jimmi 6 Heylo 8 Stens 2 Qahar 4 Havbe 5 Digit 
Strukna           8                      
Streckproc 9%    1%    16%   3%    21%   4%    1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
159 PAJ 5.85 1R               -120=  -120   -96 3.49
202 DL  6.57 1R               -128=  -128   -68 4.06
209 UHR 5.28 2R               -300=  -300  -25185 3.68
224 EXP 6.57 1R               -100=  -100  -5489 3.91
225 AB  3.71 3R               -72=   -72   -132 3.91
226 DN  7.14 0R               -108=  -108   +81 3.51

Tidningars stora system
159 PAJ 5.85 2R               -720=  -720  -74423 3.49
202 DL  6.57 2R               -648=  -648   -172 4.06
209 UHR 5.28 3R              -1500=  -1500  -81838 3.68
216 LaLi 6.71 2R               -420=  -420  -72150 4.05
224 EXP 6.57 1R               -900=  -900  -1371 3.91
225 AB  3.71 5R             1*0-2160=  -2160 -230569 3.91
226 DN  7.14 0R               -990=  -990 -114597 3.51
227 TIL 5.71 3R              -1440=  -1440  -2456 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se