Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Östersund 2018-06-09

Utdelning 7 rätt   8184 kr
     6 rätt    94 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  78 miljoner kr

RättRad  1 Minne 1 Erik  7 B.W.S 13 Hope 11 Sign 10 Readl 8 Volni 
Strukna  5                               
Streckproc 11%   22%   39%   11%   3%    60%   55%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
158 PAJ 2.85 5R             1*0 -144=  -144   -95 3.48
201 DL  4.28 3R               -144=  -144   -67 4.05
208 UHR 3.14 5R             5*0 -270=  -270  -24885 3.67
223 EXP 4.00 5R             4*0 -100=  -100  -5389 3.90
224 AB  2.71 5R             2*0 -60=   -60   -132 3.91
225 DN  3.00 5R             4*0 -100=  -100   +82 3.50

Tidningars stora system
158 PAJ 2.85 5R             3*0 -864=  -864  -73703 3.48
201 DL  4.28 4R               -576=  -576   -166 4.05
208 UHR 3.14 6R        5*94+  85*0-1620=  -1150  -80338 3.67
215 LaLi 3.71 3R               -432=  -432  -71730 4.04
223 EXP 4.00 5R             9*0 -900=  -900  -1362 3.90
224 AB  2.71 6R        1*94+  21*0-1350=  -1256 -228409 3.91
225 DN  3.00 5R             4*0 -600=  -600 -113607 3.50
226 TIL 3.14 6R        4*94+  72*0-1344=  -968  -2442 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se