Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång e||w.webkitPer 2018-05-19

Utdelning 7 rätt   1097 kr
     6 rätt    22 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  2 Gizmo 15 Bula  3 Globa 8 Nordb 4 Angle 9 Heavy 7 Disco 
Strukna                             8    
Streckproc 20%   10%   67%   19%   49%   15%   61%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
155 PAJ 2.14 4R               -81=   -81   -91 3.46
198 DL  3.28 5R             4*0 -120=  -120   -63 4.03
205 UHR 2.57 6R        1*22+  13*0 -144=  -122  -24111 3.66
220 EXP 3.28 5R             4*0 -100=  -100  -5103 3.89
221 AB  3.42 4R               -192=  -192   -128 3.92
222 DN  3.00 4R               -72=   -72   +87 3.48

Tidningars stora system
155 PAJ 2.14 6R        1*22+  19*0 -810=  -788  -71279 3.46
198 DL  3.28 6R        1*22+  20*0 -504=  -482   -148 4.03
205 UHR 2.57 7R  1097+   19*22+  139*0-1008=  +507  -77388 3.66
212 LaLi 2.85 6R        4*22+  56*0 -576=  -488  -70448 4.03
220 EXP 3.28 6R        4*22+  56*0 -960=  -872  -1331 3.89
221 AB  3.42 4R              -2200=  -2200 -223624 3.92
222 DN  3.00 4R               -864=  -864 -110055 3.48
223 TIL 4.85 5R             3*0-1440=  -1440  -2402 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se