Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2018-05-12

Utdelning 7 rätt  11909 kr
     6 rätt   127 kr
     5 rätt    16 kr
Omsättning  82 miljoner kr

RättRad  4 Dibab 1 Machi 9 Nadal 3 Hands 6 Cokta 10 Explo 1 Perfe 
Strukna       3                           
Streckproc 73%   12%   11%   5%    51%   13%   33%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
154 PAJ 2.57 5R            6*16 -96=    0   -90 3.47
197 DL  4.28 3R               -122=  -121   -62 4.03
204 UHR 2.71 4R               -180=  -180  -23989 3.67
219 EXP 4.14 3R               -84=   -84  -5003 3.89
220 AB  2.57 6R       1*127+  11*16 -96=  +207   -126 3.92
221 DN  3.00 3R               -90=   -90   +87 3.48

Tidningars stora system
154 PAJ 2.57 5R            12*16 -864=  -672  -70491 3.47
197 DL  4.28 3R               -563=  -562   -143 4.03
204 UHR 2.71 4R               -900=  -900  -77895 3.67
211 LaLi 3.00 5R            12*16 -540=  -348  -69960 4.03
219 EXP 4.14 3R              -1008=  -1008  -1322 3.89
220 AB  2.57 7R  11909+  21*127+ 171*16-1568= +15744 -221424 3.92
221 DN  3.00 5R            3*16 -720=  -672 -109191 3.48
222 TIL 3.57 4R              -1440=  -1440  -2388 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se