Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2018-05-05

Utdelning 7 rätt  43409 kr
     6 rätt   509 kr
     5 rätt    59 kr
Omsättning  94 miljoner kr

RättRad  9 Anna  3 Miche 7 Volst 10 Outpu 6 Whisk 4 Urgen 6 Just 
Strukna                         2         
Streckproc 21%   42%   14%   17%   9%    24%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
153 PAJ 3.14 4R               -162=  -162   -90 3.47
196 DL  4.85 4R               -128=  -128  -6113 4.03
203 UHR 3.28 5R            1*59 -180=  -121  -23809 3.67
218 EXP 4.57 2R               -105=  -105  -4919 3.89
219 AB  5.14 3R               -112=  -112   -128 3.93
220 DN  3.71 4R               -216=  -216   +88 3.48

Tidningars stora system
153 PAJ 3.14 4R               -810=  -810  -69819 3.47
196 DL  4.85 4R               -630=  -630  -13778 4.03
203 UHR 3.28 6R       1*509+  19*59-1080=  +550  -76995 3.67
210 LaLi 4.28 4R               -450=  -450  -69612 4.04
218 EXP 4.57 4R               -840=  -840  -1312 3.89
219 AB  5.14 4R              -1568=  -1568 -237168 3.93
220 DN  3.71 4R              -1440=  -1440 -108519 3.48
221 TIL 4.42 5R            1*59-1440=  -1381  -2374 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se