Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2018-04-28

Utdelning 7 rätt  14107 kr
     6 rätt   147 kr
     5 rätt    19 kr
Omsättning 114 miljoner kr

RättRad  11    11 Gina  5 Cokta 11 Flori 5 Ultra 7 Magic 4 Ringo 
Strukna                                  
Streckproc 67%   11%   16%   3%    16%   43%   17%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
152 PAJ 3.85 4R               -144=  -144   -88 3.48
195 DL  3.71 5R            1*19 -144=  -125  -5985 4.02
202 UHR 3.14 5R            1*19 -150=  -131  -23688 3.67
217 EXP 4.14 4R               -108=  -108  -4814 3.88
218 AB  3.28 3R               -192=  -192   -127 3.92
219 DN  3.42 5R            4*19 -108=   -32   +90 3.48

Tidningars stora system
152 PAJ 3.85 5R            12*19 -864=  -636  -69009 3.48
195 DL  3.71 5R            1*19 -576=  -557  -13148 4.02
202 UHR 3.14 5R            6*19 -900=  -786  -77545 3.67
209 LaLi 6.14 2R               -540=  -540  -69162 4.03
217 EXP 4.14 5R            24*19 -972=  -516  -1303 3.88
218 AB  3.28 4R              -1728=  -1728 -235600 3.92
219 DN  3.42 5R            4*19 -900=  -824 -107079 3.48
220 TIL 4.85 4R              -1408=  -1408  -2360 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se