Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Umåker 2018-04-21

Utdelning 7 rätt  33945 kr
     6 rätt   349 kr
     5 rätt    37 kr
Omsättning  84 miljoner kr

RättRad  4 Diama 8 Camer 10 Beau  7 Digit 4 Lome  7 Disco 5 Qahar 
Strukna           5             9         
Streckproc 39%   5%    7%    25%   14%   46%   19%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
151 PAJ 2.85 5R            8*37 -96=  +200   -87 3.47
194 DL  3.71 5R            3*37 -144=   -33  -5860 4.03
201 UHR 4.57 4R               -216=  -216  -23557 3.68
216 EXP 3.14 3R               -80=   -80  -4706 3.88
217 AB  3.00 3R               -45=   -45   -125 3.92
218 DN  3.42 3R               -48=   -48   +91 3.48

Tidningars stora system
151 PAJ 2.85 5R            8*37 -768=  -472  -68373 3.47
194 DL  3.71 5R            6*37 -648=  -426  -12591 4.03
201 UHR 4.57 5R            6*37-1296=  -1074  -76759 3.68
208 LaLi 3.57 5R            1*37 -480=  -443  -68622 4.02
216 EXP 3.14 5R            2*37 -900=  -826  -1298 3.88
217 AB  3.00 4R              -1260=  -1260 -233872 3.92
218 DN  3.42 3R               -576=  -576 -106255 3.48
219 TIL 4.57 5R            2*37-1296=  -1222  -2346 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se