Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2018-04-01

Utdelning 7 rätt   2398 kr
     6 rätt    23 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 114 miljoner kr

RättRad  6 Y">Må 4 Djork 1 On Tr 8 Ile S 5 Globa 10 Sir Q 9 Hands 
Strukna                                  
Streckproc %    %    %    %    %    %    %    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
148 PAJ 2.00 6R        1*23+  13*0 -112=   -89   -87 3.48
191 DL  2.85 5R             3*0 -120=  -120  -5575 4.03
215 DN  1.85 6R        1*23+  11*0 -144=  -121   +93 3.49

Tidningars stora system
148 PAJ 2.00 6R        1*23+  18*0 -896=  -873  -66333 3.48
191 DL  2.85 6R        1*23+  20*0 -630=  -607  -11085 4.03
205 LaLi 2.85 6R        5*23+  60*0 -540=  -425  -67289 4.03
213 EXP 3.57 5R            10*0-1600=  -1600  -1296 3.90
214 AB  2.14 7R  2398+   21*23+  165*0-1120=  +1761 -228070 3.94
215 DN  1.85 6R        1*23+  23*0-1440=  -1417 -104391 3.49
216 TIL 2.28 7R  2398+   22*23+  186*0-1728=  +1176  -2324 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se