Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2018-03-24

Utdelning 7 rätt  32753 kr
     6 rätt   196 kr
     5 rätt    22 kr
Omsättning 102 miljoner kr

RättRad  7 Plato 9 Tahay 5 Bear  8 Whos 12 Gener 5 Erik  3 Titan 
Strukna                                  
Streckproc 19%   6%    3%    41%   29%   34%   39%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
147 PAJ 2.71 6R       1*196+  13*22 -96=  +386   -86 3.49
190 DL  4.71 3R               -144=  -144  -5455 4.04
198 UHR 4.14 5R            1*22 -240=  -218  -23346 3.68
212 EXP 4.14 3R               -81=   -81  -4685 3.90
213 AB  3.14 5R            2*22 -60=   -16   -152 3.94
214 DN  3.85 4R               -168=  -168   +94 3.49

Tidningars stora system
147 PAJ 2.71 6R       1*196+  19*22 -720=  -106  -65460 3.49
190 DL  4.71 3R               -600=  -600  -10478 4.04
198 UHR 4.14 5R            1*22-1200=  -1178  -74433 3.68
204 LaLi 4.42 5R            3*22 -450=  -384  -66864 4.04
212 EXP 4.14 4R               -972=  -972  -1280 3.90
213 AB  3.14 5R            10*22-1500=  -1280 -229831 3.94
214 DN  3.85 4R              -1152=  -1152 -102974 3.49
215 TIL 4.57 5R            6*22-1440=  -1308  -2335 4.31
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se