Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Momarken 2018-03-17

Utdelning 7 rätt   4128 kr
     6 rätt    37 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 110 miljoner kr

RättRad  8 Heart 8 Y">Di 6 Flori 6 Will  4 Farou 10 Sir R 4 Pasto 
Strukna           5                  2    
Streckproc 37%   13%   27%   5%    60%   40%   30%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
146 PAJ 2.28 6R        1*37+  16*0 -110=   -73   -90 3.50
189 DL  3.71 3R               -135=  -135  -5311 4.03
197 UHR 3.00 5R             1*0 -280=  -280  -23128 3.68
211 EXP 2.57 5R             8*0 -108=  -108  -4604 3.90
212 AB  3.42 4R               -72=   -72   -151 3.95
213 DN  2.85 5R             3*0 -162=  -162   +96 3.49

Tidningars stora system
146 PAJ 2.28 7R  4128+   21*37+  152*0 -825=  +4080  -65354 3.50
189 DL  3.71 6R        1*37+  18*0 -630=  -593  -9878 4.03
197 UHR 3.00 6R        1*37+  21*0-1680=  -1643  -73255 3.68
203 LaLi 3.57 4R               -360=  -360  -66480 4.04
211 EXP 2.57 7R  4128+   19*37+  138*0 -945=  +3886  -1271 3.90
212 AB  3.42 6R        1*37+  21*0-1344=  -1307 -228551 3.95
213 DN  2.85 5R             5*0-1013=  -1012 -101822 3.49
214 TIL 4.00 6R        1*37+  25*0-1458=  -1421  -2322 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se