Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2018-03-10

Utdelning 7 rätt  15462 kr
     6 rätt    96 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  84 miljoner kr

RättRad  1 Globa 6 Dealw 9 On Tr 11 Staro 2 Light 5 Olle  4 Sir Q 
Strukna  6                  1             
Streckproc 55%   2%    10%   22%   22%   51%   38%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
145 PAJ 3.28 5R             4*0 -112=  -112   -89 3.51
188 DL  3.28 5R             3*0 -122=  -121  -5176 4.03
196 UHR 2.42 6R        1*96+  18*0 -156=   -60  -22848 3.68
210 EXP 3.42 5R             3*0 -90=   -90  -4496 3.91
211 AB  3.00 5R             2*0 -36=   -36   -151 3.95
212 DN  3.71 4R               -72=   -72   +97 3.50

Tidningars stora system
145 PAJ 3.28 5R             8*0 -896=  -896  -69434 3.51
188 DL  3.28 5R             5*0 -563=  -562  -9285 4.03
196 UHR 2.42 7R  15462+   23*96+  173*0 -936= +16734  -71612 3.68
202 LaLi 3.71 4R               -525=  -525  -66120 4.04
210 EXP 3.42 5R             8*0-1008=  -1008  -1309 3.91
211 AB  3.00 6R        1*96+  26*0-1728=  -1632 -227244 3.95
212 DN  3.71 4R               -864=  -864  -1009 3.50
213 TIL 2.28 6R        1*96+  22*0-1458=  -1362  -2308 4.31
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se