Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2018-02-10

Utdelning 7 rätt   9523 kr
     6 rätt    62 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 102 miljoner kr

RättRad  5 Jairo 14 Ready 1 Zenit 4 Weeke 1 Olle  2 Hanky 12 Vic d 
Strukna  12        10    8                  
Streckproc 27%   45%   30%   42%   41%   11%   5%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
141 PAJ 3.00 4R               -120=  -120   -85 3.49
184 DL  2.85 5R             2*0 -144=  -144   -48 4.02
192 UHR 2.85 5R             5*0 -263=  -262  -22107 3.66
206 EXP 2.28 5R             2*0 -96=   -96  -4126 3.89
207 AB  4.57 2R               -108=  -108   -149 3.94
208 DN  2.71 4R               -158=  -157   +102 3.49

Tidningars stora system
141 PAJ 3.00 4R               -600=  -600  -66234 3.49
184 DL  2.85 5R             2*0 -648=  -648   -70 4.02
192 UHR 2.85 6R        5*62+  80*0-1313=  -1002  -84485 3.66
198 LaLi 3.42 5R            20*0 -400=  -400  -63975 4.02
206 EXP 2.28 5R             7*0-1008=  -1008  -1271 3.89
207 AB  4.57 4R              -2160=  -2160 -220508 3.94
208 DN  2.71 5R             3*0 -945=  -945   -971 3.49
209 TIL 2.71 6R        6*62+  90*0-1440=  -1068  -2254 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se