Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2018-02-03

Utdelning 7 rätt   3792 kr
     6 rätt    28 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 103 miljoner kr

RättRad  2 Tudor 2 Castl 9 Zenit 6 Iris  7 South 3 Maste 2 Ragaz 
Strukna                                  
Streckproc 46%   6%    80%   20%   63%   28%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
140 PAJ 2.85 4R               -96=   -96   -84 3.5
183 DL  2.57 5R            16*0 -144=  -144   -47 4.02
191 UHR 2.28 6R        1*28+  16*0 -288=  -260   -218 3.67
205 EXP 3.57 5R             4*0 -96=   -96  -4030 3.90
206 AB  2.71 6R        1*28+  12*0 -120=   -92   -148 3.94
207 DN  3.00 5R             6*0 -108=  -108  +10391 3.49

Tidningars stora system
140 PAJ 2.85 6R        1*28+  19*0 -756=  -728  -65634 3.5
183 DL  2.57 6R        5*28+  70*0 -630=  -490   -64 4.02
191 UHR 2.28 6R        3*28+  48*0 -864=  -780   -834 3.67
197 LaLi 4.42 3R               -336=  -336  -63575 4.02
205 EXP 3.57 5R            16*0 -896=  -896  -1261 3.90
206 AB  2.71 6R        1*28+  27*0-1620=  -1592 -218348 3.94
207 DN  3.00 6R        3*28+  60*0 -972=  -888   -962 3.49
208 TIL 2.85 6R        4*28+  76*0-1408=  -1296  -2243 4.31
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se