Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2018-01-27

Utdelning 7 rätt   3231 kr
     6 rätt    37 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 104 miljoner kr

RättRad  6 Jairo 7 Winga 3 Väste 3 Prima 7 Minne 2 Legoh 4 Erik 
Strukna                                  
Streckproc 26%   21%   88%   43%   12%   17%   18%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
139 PAJ 2.57 5R             2*0 -100=  -100   -83 3.50
182 DL  2.71 5R             3*0 -122=  -121   -45 4.03
190 UHR 1.71 7R  3231+   17*37+   0*0 -360=  +3500   -215 3.68
204 EXP 3.14 4R               -90=   -90  -3934 3.90
205 AB  2.14 5R             2*0 -72=   -72   -147 3.94
206 DN  2.71 5R             6*0 -90=   -90  +10499 3.49

Tidningars stora system
139 PAJ 2.57 7R  3231+   17*37+  114*0 -750=  +3110  -64906 3.50
182 DL  2.71 6R        1*37+  16*0 -563=  -525   -59 4.03
190 UHR 1.71 7R  3231+   19*37+  141*0-1080=  +2854   -827 3.68
196 LaLi 3.42 3R               -480=  -480  -63239 4.02
204 EXP 3.14 6R        3*37+  51*0 -960=  -849  -1252 3.90
205 AB  2.14 6R        2*37+  42*0-2520=  -2446 -216756 3.94
206 DN  2.71 6R        2*37+  36*0 -756=  -682   -953 3.49
207 TIL 3.00 6R        1*37+  20*0-1344=  -1307  -2230 4.32
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se