Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2018-01-06

Utdelning 7 rätt  116101 kr
     6 rätt   1263 kr
     5 rätt   121 kr
Omsättning  75 miljoner kr

RättRad  14 Evin 11 Weeke 3 Digit 1 Tand  2 Angle 8 Vic d 3 Zorro 
Strukna       1    2                      
Streckproc 11%   12%   19%   4%    81%   4%    6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
136 PAJ 3.00 5R            1*121 -90=   +31   -79 3.53
179 DL  5.85 3R               -120=  -120  -6521 4.05
201 EXP 5.14 3R               -80=   -80  -3680 3.92
202 AB  5.28 1R                -3=   -3   -146 3.96
203 DN  6.14 2R               -90=   -90  +10736 3.50

Tidningars stora system
136 PAJ 3.00 5R            4*121 -720=  -236  -66318 3.53
179 DL  5.85 3R               -640=  -640  -6659 4.05
193 LaLi 4.85 4R               -450=  -450  -62191 4.04
201 EXP 5.14 3R               -72=   -72  -1227 3.92
202 AB  5.28 4R              -1152=  -1152 -211578 3.96
203 DN  6.14 4R              -1080=  -1080   -926 3.50
204 TIL 4.71 4R              -1418=  -1417  -2215 4.33
205 NLT 7.00 2R               -288=  -288  -25457 3.70
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se