Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2017-12-16

Utdelning 7 rätt  34787 kr
     6 rätt   125 kr
     5 rätt    17 kr
Omsättning  89 miljoner kr

RättRad  3 Linco 6 Feel  8 Zenit 8 Y">Må 8 Titan 4 Sunwa 8 Natio 
Strukna                                  
Streckproc 24%   2%    45%   52%   24%   14%   19%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
133 PAJ 2.57 4R               -90=   -90   -78 3.53
176 DL  4.42 3R               -128=  -128  -6145 4.02
187 UHR 3.71 4R               -240=  -240  -27039 3.70
198 DN  3.14 5R            4*17 -64=   +4  +10690 3.52
198 EXP 3.57 4R               -105=  -105  -3420 3.91

Tidningars stora system
133 PAJ 2.57 5R            2*17 -750=  -716  -65612 3.53
176 DL  4.42 4R               -600=  -600  -4877 4.02
187 UHR 3.71 5R            4*17 -960=  -892  -85456 3.70
190 LaLi 2.85 6R       3*125+  39*17 -378=  +660  -60721 4.02
198 DN  3.14 6R       4*125+  76*17-1152=  +640   -882 3.52
198 EXP 3.57 6R       1*125+  23*17-1008=  -492  -1228 3.91
201 TIL 4.28 5R            16*17-1440=  -1168 -217640 4.33
202 NLT 2.71 6R       4*125+  40*17 -288=  +892  -24593 3.68
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se