Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bjerke 2017-11-18

Utdelning 7 rätt  332521 kr
     6 rätt   937 kr
     5 rätt    54 kr
Omsättning  98 miljoner kr

RättRad  13    6 Dance 5 Lione 10 Seal 12 Trito 2 Ferra 4 Bravi 
Strukna           1         9    7         
Streckproc 17%   14%   67%   20%   1%    38%   4%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
129 PAJ 4.28 3R               -120=  -120   -74 3.55
172 DL  4.71 4R               -140=  -140  -5610 4.01
178 NSD 4.71 3R               -112=  -112   -129 3.64
183 UHR 4.42 3R               -189=  -189  -26142 3.71
194 DN  3.71 4R               -80=   -80  +10789 3.53
194 EXP 4.28 4R               -90=   -90   -30 3.91
196 AB  5.00 3R                -2=   -1   -141 3.95

Tidningars stora system
129 PAJ 4.28 4R               -720=  -720  -63149 3.55
172 DL  4.71 4R               -588=  -588  -3274 4.01
178 NSD 4.71 4R               -560=  -560 -184369 3.64
183 UHR 4.42 4R              -1134=  -1134  -83325 3.71
186 LaLi 5.42 4R               -630=  -630  -60842 4.04
194 DN  3.71 4R               -480=  -480   -865 3.53
194 EXP 4.28 5R            5*54-1000=  -730  -1197 3.91
196 AB  5.00 4R              -1728=  -1728 -202959 3.95
197 TIL 3.14 6R       1*937+  20*54-1470=  +547 -212431 4.33
198 NLT 3.14 5R            6*54 -240=   +84  -25681 3.70
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se