Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2017-11-04

Utdelning 7 rätt  49446 kr
     6 rätt   464 kr
     5 rätt    55 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  1 Bryss 6 Globa 6 Lome 10 Barba 2 Valeu 6 Nunci 5 Joe M 
Strukna                    7             
Streckproc 26%   23%   11%   10%   9%    27%   21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
127 PAJ 2.71 4R               -120=  -120   -72 3.54
170 DL  3.85 4R               -180=  -180  -4958 4
176 NSD 2.57 5R            1*55 -120=   -65   -127 3.64
192 DN  2.57 4R               -96=   -96  +9008 3.53
192 EXP 4.00 2R               -81=   -81   -29 3.91
194 AB  4.14 3R               -140=  -140  -14028 3.95

Tidningars stora system
127 PAJ 2.71 5R            1*55 -840=  -785  -61673 3.54
170 DL  3.85 5R            2*55 -600=  -490   -286 4
176 NSD 2.57 6R       1*464+  18*55-1500=   -46 -182054 3.64
184 LaLi 3.71 6R       1*464+  15*55 -450=  +839  -60668 4.03
192 DN  2.57 5R            1*55-1440=  -1385   -875 3.53
192 EXP 4.00 3R              -1080=  -1080  -1184 3.91
194 AB  4.14 4R              -2352=  -2352 -199293 3.95
195 TIL 3.71 5R            1*55-1344=  -1289 -211890 4.34
196 NLT 2.85 5R            1*55 -288=  -233  -25789 3.70
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se