Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Rättvik 2017-08-05

Utdelning 7 rätt  49170 kr
     6 rätt   593 kr
     5 rätt    68 kr
Omsättning  76 miljoner kr

RättRad  1 Seedo 9 J.S.A 4 Highs 6 Faste 6 Darta 8 Zenit 9 Trot 
Strukna                                  
Streckproc %    %    %    %    %    %    %    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 34 RON 3.14 4R               -288=  -288  -5730 3.49
114 PAJ 2.85 5R            2*68 -125=   +11  -7231 3.54
157 DL  5.28 1R               -96=   -96  -3275 3.99
169 UHR 3.71 3R               -250=  -250  -24197 3.70
179 EXP 4.00 3R               -75=   -75  -1881 3.91
180 DN  4.00 4R               -180=  -180  +9533 3.53
181 AB  4.14 3R               -216=  -216  -12695 3.92

Tidningars stora system
 34 RON 3.14 5R            1*68-1344=  -1276  -27216 3.49
114 PAJ 2.85 5R            12*68 -750=   +66  -57012 3.54
157 DL  5.28 4R               -630=  -630  +3030 3.99
169 UHR 3.71 4R              -1000=  -1000  -66810 3.70
171 LaLi 4.00 3R               -480=  -480  -55353 4.02
179 EXP 4.00 4R               -900=  -900 -111611 3.91
180 DN  4.00 5R            2*68-1080=  -944  -77850 3.53
181 AB  4.14 5R            1*68-1680=  -1612 -177542 3.92
182 TIL 3.71 5R            5*68-1400=  -1060 -196662 4.35
183 NLT 3.42 5R            1*68 -288=  -220  -22855 3.71
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se