Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Umåker 2017-04-22

Utdelning 7 rätt  11341 kr
     6 rätt    17 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  75 miljoner kr

RättRad  10 Malki 11 Odin  7 Propu 7 Floyd 12 Pokem 5 Tobin 6 Spitc 
Strukna                                  
Streckproc 28%   12%   77%   12%   6%    51%   12%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 19 RON 3.57 4R               -288=  -288  -2943 3.46
100 PAJ 3.14 4R               -120=  -120  -5830 3.50
142 DL  4.28 4R               -128=  -128  -1344 3.95
154 UHR 3.85 4R               -135=  -135  -21239 3.67
164 EXP 5.42 2R               -80=   -80   -380 3.89
165 DN  3.57 3R               -54=   -54  +11361 3.48
166 AB  4.71 4R               -90=   -90  -11621 3.87

Tidningars stora system
 19 RON 3.57 5R             5*0-1800=  -1800  -22419 3.46
100 PAJ 3.14 5R            20*0 -720=  -720  -48022 3.50
142 DL  4.28 4R               -560=  -560  +10030 3.95
154 UHR 3.85 5R             5*0 -810=  -810  -52479 3.67
157 LaLi 3.14 4R               -540=  -540  -49817 4.00
164 EXP 5.42 2R               -70=   -70  -99097 3.89
165 DN  3.57 5R             3*0 -864=  -864  -63188 3.48
166 AB  4.71 4R              -5184=  -5184 -153483 3.87
167 TIL 4.71 5R             4*0-1500=  -1500 -190337 4.35
168 NLT 6.28 1R               -288=  -288  -21409 3.69
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se