Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2017-04-16

Utdelning 7 rätt 2011930 kr
     6 rätt   5542 kr
     5 rätt   215 kr
Omsättning  68 miljoner kr

RättRad  11 Nappa 5 Darli 10 Nadal 9 Y">Må 12 Rushm 9 Niaga 11 M.T.K 
Strukna           7                      
Streckproc %    %    %    %    %    %    %    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 17 RON 4.14 4R               -336=  -336  -2319 3.66
 99 PAJ 5.14 3R               -120=  -120  -5710 3.50
163 EXP 6.28 1R               -90=   -90   -300 3.88

Tidningars stora system
 17 RON 4.14 4R              -1764=  -1764  -18855 3.66
 33 PeSu 4.28 4R               -900=  -900  -19687 3.75
 99 PAJ 5.14 3R               -960=  -960  -47302 3.50
156 LaLi 4.71 4R               -540=  -540  -49277 4.00
163 EXP 6.28 3R              -1008=  -1008  -99027 3.88
165 AB  4.57 3R               -640=  -640 -148299 3.86
166 TIL 4.71 5R            5*215-1500=  -425 -188837 4.34
167 NLT 3.85 5R            4*215 -288=  +572  -21121 3.67
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se