Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Jägersro 2017-04-08

Utdelning 7 rätt 1525961 kr
     6 rätt   4759 kr
     5 rätt   263 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  4 Uliss 15 Dear  5 Sprin 1 Frien 11 D.D.s 12 Väste 4 Iago 
Strukna           4                      
Streckproc 35%   4%    5%    11%   40%   2%    20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 16 RON 3.57 5R            2*263 -320=  +206  -1983 3.63
 98 PAJ 4.28 4R               -180=  -180  -5590 3.49
141 DL  4.14 3R               -144=  -144  -1216 3.94
153 UHR 3.57 5R            1*263 -270=   -7  -21104 3.67
162 EXP 4.57 2R               -105=  -105   -210 3.87
164 AB  4.71 4R               -90=   -90  -11531 3.86
164 DN  4.28 3R               -113=  -112  +11415 3.48

Tidningars stora system
 16 RON 3.57 5R            2*263-1920=  -1394  -17091 3.63
 98 PAJ 4.28 4R               -750=  -750  -46342 3.49
141 DL  4.14 4R               -563=  -562  +10590 3.94
153 UHR 3.57 5R            1*263 -810=  -547  -51669 3.67
155 LaLi 3.57 4R               -450=  -450  -48737 4.00
162 EXP 4.57 2R               -896=  -896  -98019 3.87
164 AB  4.71 4R              -1418=  -1417 -147659 3.86
164 DN  4.28 4R               -750=  -750  -62324 3.48
165 TIL 6.71 3R              -1440=  -1440 -188412 4.34
166 NLT 3.85 4R               -300=  -300  -21693 3.67
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se