Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2017-02-25

Utdelning 7 rätt  15458 kr
     6 rätt   129 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  89 miljoner kr

RättRad  2 Pasit 14 Qatri 5 On Tr 6 Man a 1 Blue  6 Rigel 4 Make 
Strukna  8                  2         1    
Streckproc %    %    %    %    %    %    %    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 94 PAJ 2.85 6R       1*129+  12*0 -120=   +9  -5058 3.45
147 UHR 3.28 5R             5*0 -300=  -300  -20235 3.67
150 NSD 3.42 5R             1*0 -156=  -156  -12392 3.60
156 EXP 3.57 6R       2*129+  20*0 -80=  +178   +421 3.86
158 AB  4.71 4R               -140=  -140  -10989 3.84
158 DN  3.42 5R             2*0 -156=  -156  +12039 3.47

Tidningars stora system
 94 PAJ 2.85 6R       1*129+  18*0 -840=  -711  -43520 3.45
147 UHR 3.28 6R       5*129+  75*0-1200=  -555  -46490 3.67
149 LaLi 3.14 5R             3*0 -450=  -450  -46219 4.00
150 NSD 3.42 5R             3*0 -936=  -936 -154713 3.60
156 EXP 3.57 6R       5*129+  70*0 -900=  -255  -92464 3.86
158 AB  4.71 5R             4*0-2016=  -2016 -137046 3.84
158 DN  3.42 5R            16*0-1248=  -1248  -56933 3.47
159 TIL 3.42 6R       1*129+  21*0-1500=  -1371 -182019 4.33
160 NLT 2.28 6R       4*129+  40*0 -288=  +228  -20026 3.67
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se