Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Axevalla 2017-02-18

Utdelning 7 rätt  241936 kr
     6 rätt   1263 kr
     5 rätt    83 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad  6 Swimm 11 Othal 11 Önas  7 Nunci 11 Väste 8 Balfo 1 Globa 
Strukna                         6         
Streckproc %    %    %    %    %    %    %    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 93 PAJ 4.14 4R               -105=  -105  -5067 3.45
135 DL  4.71 3R               -144=  -144   -388 3.94
146 UHR 4.42 4R               -180=  -180  -19935 3.67
149 NSD 4.57 3R               -135=  -135  -12236 3.60
157 AB  4.71 3R               -180=  -180  -10849 3.84
157 DN  4.00 3R               -160=  -160  +12195 3.47

Tidningars stora system
 93 PAJ 4.14 6R       1*1263+  19*83 -840=  +2000  -42809 3.45
135 DL  4.71 5R            3*83 -540=  -291  +13555 3.94
146 UHR 4.42 5R            3*83-1260=  -1011  -45935 3.67
148 LaLi 6.57 2R               -450=  -450  -45769 4.00
149 NSD 4.57 4R              -1080=  -1080 -153777 3.60
155 EXP 4.28 5R            4*83-1536=  -1204  -92209 3.86
157 AB  4.71 4R              -1080=  -1080 -135030 3.84
157 DN  4.00 4R               -800=  -800  -55685 3.47
158 TIL 5.14 5R            9*83-1458=  -711 -180648 4.34
159 NLT 5.14 4R               -288=  -288  -20254 3.68
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se