Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2017-02-11

Utdelning 7 rätt  28106 kr
     6 rätt   298 kr
     5 rätt    30 kr
Omsättning  85 miljoner kr

RättRad  7 Ailer 13    3 On Tr 5 Hall  4 Young 1 Erica 11 s="C" 
Strukna                2                  
Streckproc 8%    35%   83%   18%   4%    7%    1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 92 PAJ 2.42 4R               -144=  -144  -4962 3.45
145 UHR 3.71 4R               -192=  -192  -19755 3.66
154 EXP 4.71 3R               -96=   -96   -89 3.86
156 AB  3.85 3R               -100=  -100  -10669 3.83
156 DN  3.28 5R            2*30 -108=   -48  +12355 3.46

Tidningars stora system
 92 PAJ 2.42 6R       1*298+  17*30 -750=   +58  -44809 3.45
145 UHR 3.71 4R              -1152=  -1152  -44924 3.66
147 LaLi 4.57 4R               -540=  -540  -45319 3.99
154 EXP 4.71 5R            4*30 -960=  -840  -91005 3.86
156 AB  3.85 5R            5*30-1500=  -1350 -133950 3.83
156 DN  3.28 5R            4*30 -864=  -744  -54885 3.46
157 TIL 5.57 4R              -1470=  -1470 -179937 4.33
158 NLT 3.00 5R            3*30 -288=  -198  -19966 3.67
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se