Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2017-01-28

Utdelning 7 rätt   9766 kr
     6 rätt   150 kr
     5 rätt    24 kr
Omsättning  86 miljoner kr

RättRad  1 Väste 13 Angel 2 Väste 3 Ulsru 2 Lövda 10 Globa 4 s="C" 
Strukna           4                      
Streckproc 16%   39%   20%   21%   17%   8%    30%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 90 PAJ 3.00 5R            2*24 -108=   -60  -4706 3.47
133 DL  2.28 6R       1*150+  11*24 -144=  +270   -208 3.94
143 UHR 1.71 5R            1*24 -210=  -186  -19366 3.67
147 NSD 2.00 5R            1*24 -108=   -84  -12007 3.60
152 EXP 3.42 3R               -100=  -100   +112 3.84
154 AB  2.14 4R               -150=  -150  -10473 3.84
154 DN  3.42 4R               -180=  -180  +12563 3.47

Tidningars stora system
 90 PAJ 3.00 5R            2*24 -810=  -762  -44027 3.47
133 DL  2.28 6R       1*150+  16*24 -540=   -6  +14392 3.94
143 UHR 1.71 6R       1*150+  20*24-1260=  -630  -42225 3.67
145 LaLi 2.57 6R       1*150+  16*24 -540=   -6  -45037 4.00
147 NSD 2.00 6R       1*150+  18*24-1296=  -714 -152003 3.60
152 EXP 3.42 4R              -1050=  -1050  -89325 3.84
154 AB  2.14 5R            1*24-1500=  -1476 -130612 3.84
154 DN  3.42 4R              -1440=  -1440  -53169 3.47
155 TIL 3.57 5R            1*24-1440=  -1416 -177873 4.33
156 NLT 3.57 3R               -288=  -288  -19508 3.68
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se