Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2017-01-21

Utdelning 7 rätt  102347 kr
     6 rätt   1119 kr
     5 rätt   101 kr
Omsättning  82 miljoner kr

RättRad  2 Önas 12 Tourn 2 On Tr 5 Gärds 2 Thai  6 Barke 9 s="C" 
Strukna       1                           
Streckproc %    %    %    %    %    %    %    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 89 PAJ 4.85 3R               -98=   -98  -4646 3.47
132 DL  4.42 4R               -144=  -144   -478 3.95
142 UHR 4.42 2R               -120=  -120  -19180 3.68
146 NSD 4.00 3R               -192=  -192  -11923 3.61
151 EXP 4.71 4R               -120=  -120   +212 3.84
153 AB  4.85 3R               -135=  -135  -10323 3.85
153 DN  4.57 3R               -96=   -96  +12743 3.47

Tidningars stora system
 89 PAJ 4.85 4R               -735=  -735  -43265 3.47
132 DL  4.42 4R               -563=  -562  +14398 3.95
142 UHR 4.42 3R              -1080=  -1080  -41595 3.68
144 LaLi 4.57 4R               -480=  -480  -45031 4.01
146 NSD 4.00 4R              -1728=  -1728 -151289 3.61
151 EXP 4.71 5R            1*101 -945=  -844  -88275 3.84
153 AB  4.85 4R              -1575=  -1575 -129136 3.85
153 DN  4.57 4R              -1152=  -1152  -51729 3.47
154 TIL 4.14 4R              -1344=  -1344 -176457 4.33
155 NLT 4.71 4R               -288=  -288  -19220 3.68
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se