Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Jägersro 2017-01-14

Utdelning 7 rätt  60522 kr
     6 rätt   228 kr
     5 rätt    21 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  6 M.T.K 2 Belli 11 Obi W 11 Frank 4 Repla 2 Aron 13 Red R 
Strukna                    5             
Streckproc 35%   25%   1%    9%    20%   81%   18%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 88 PAJ 3.00 4R               -96=   -96  -4548 3.46
131 DL  2.85 5R            2*21 -120=   -78   -334 3.95
141 UHR 3.14 5R            4*21 -250=  -166  -19060 3.67
145 NSD 4.00 3R               -84=   -84  -11731 3.61
150 EXP 2.85 5R            2*21 -96=   -54   +332 3.84
152 AB  4.57 2R               -81=   -81  -10188 3.85
152 DN  3.28 4R               -72=   -72  +12839 3.46

Tidningars stora system
 88 PAJ 3.00 5R            12*21 -720=  -468  -42530 3.46
131 DL  2.85 5R            5*21 -540=  -435  +14960 3.95
141 UHR 3.14 5R            4*21-1750=  -1666  -40515 3.67
143 LaLi 3.28 5R            5*21 -500=  -395  -44551 4.00
145 NSD 4.00 4R              -1764=  -1764 -149561 3.61
150 EXP 2.85 5R            9*21-1008=  -819  -87431 3.84
152 AB  4.57 4R              -1512=  -1512 -127561 3.85
152 DN  3.28 5R            3*21-1080=  -1017  -50577 3.46
153 TIL 3.57 5R            5*21-1400=  -1295 -175113 4.33
154 NLT 2.85 4R               -288=  -288  -18932 3.67
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se