Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2017-01-07

Utdelning 7 rätt  232778 kr
     6 rätt   519 kr
     5 rätt    34 kr
Omsättning  78 miljoner kr

RättRad  7 Beppe 10 Jager 6 Kenzi 14 Moe S 3 Ola M 5 Ioana 9 s="C" 
Strukna                    5             
Streckproc 45%   16%   0%    33%   17%   62%   5%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 87 PAJ 3.42 4R               -90=   -90  -4452 3.46
130 DL  4.57 3R               -128=  -128   -256 3.96
140 UHR 4.57 5R            5*34 -450=  -280  -18894 3.68
144 NSD 3.28 5R            9*34 -189=  +117  -11647 3.61
149 EXP 5.00 4R               -90=   -90   +386 3.84
151 AB  4.85 4R               -150=  -150  -10107 3.84
151 DN  3.71 3R               -72=   -72  +12911 3.47

Tidningars stora system
 87 PAJ 3.42 4R               -720=  -720  -42062 3.46
130 DL  4.57 4R               -540=  -540  +15395 3.96
140 UHR 4.57 5R            5*34-1800=  -1630  -38849 3.68
142 LaLi 4.14 3R               -486=  -486  -44156 4.01
144 NSD 3.28 5R            9*34-1890=  -1584 -147797 3.61
149 EXP 5.00 5R            4*34-1080=  -944  -86612 3.84
151 AB  4.85 4R              -1400=  -1400 -126049 3.84
151 DN  3.71 4R              -1008=  -1008  -49560 3.47
152 TIL 4.85 5R            6*34-1344=  -1140 -173818 4.34
153 NLT 4.28 3R               -288=  -288  -18644 3.68
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se