Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2016-12-31

Utdelning 7 rätt  39137 kr
     6 rätt   222 kr
     5 rätt    27 kr
Omsättning 147 miljoner kr

RättRad  3 Bowli 4 Hall 12 Claes 6 Phara 2 Staro 8 Y">In 10 s="C" 
Strukna  2    8                      7    
Streckproc 52%   7%    8%    44%   17%   35%   10%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 86 PAJ 3.57 4R               -105=  -105  -4362 3.46
127 DL  2.57 6R       1*222+  10*27 -122=  +371   +135 3.93
139 UHR 3.14 5R            3*27 -210=  -129  -18614 3.67
148 EXP 4.14 3R               -96=   -96   +476 3.84
150 AB  3.28 5R            5*27 -140=   -5  -9957 3.84
150 DN  3.57 3R               -128=  -128  +12983 3.46

Tidningars stora system
 86 PAJ 3.57 4R               -756=  -756  -41342 3.46
127 DL  2.57 6R       1*222+  16*27 -540=  +114  +17039 3.93
139 UHR 3.14 5R            3*27-1260=  -1179  -37219 3.67
141 LaLi 4.57 3R               -450=  -450  -43670 4.01
148 EXP 4.14 4R               -960=  -960  -85668 3.84
150 AB  3.28 6R       1*222+  24*27-1103=  -232 -124649 3.84
150 DN  3.57 3R               -960=  -960  -48552 3.46
151 TIL 4.42 4R              -1440=  -1440 -172678 4.33
152 NLT 2.85 6R       4*222+  40*27 -288=  +1680  -18356 3.67
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se