Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2016-12-23

Utdelning 7 rätt  425568 kr
     6 rätt   2182 kr
     5 rätt   114 kr
Omsättning  71 miljoner kr

RättRad  5 Anton 7 Ioana 10 Barth 2 La Di 11 Diva  1 Aron  7 s="C" 
Strukna           8                  5    
Streckproc 10%   18%   3%    8%    41%   79%   2%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 85 PAJ 4.42 4R               -108=  -108  -4257 3.46
125 DL  3.85 5R            1*114 -120=   -6   -91 3.98
149 AB  3.57 3R               -60=   -60  -9952 3.84

Tidningars stora system
 85 PAJ 4.42 4R               -720=  -720  -40586 3.46
125 DL  3.85 5R            1*114 -525=  -411  +17525 3.98
140 LaLi 4.00 5R           18*114 -432=  +1620  -43220 4.00
147 EXP 6.42 2R              -1200=  -1200  -84708 3.83
149 AB  3.57 5R            1*114-1440=  -1326 -124416 3.84
150 TIL 4.71 4R              -1500=  -1500 -171238 4.33
151 NLT 3.14 4R               -288=  -288  -20036 3.68
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se