Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2016-11-26

Utdelning 7 rätt 3144830 kr
     6 rätt   3335 kr
     5 rätt   193 kr
Omsättning 101 miljoner kr

RättRad  7 Orkid 11 Islan 6 Worko 9 Carab 8 Aron  1 On Tr 8 Heart 
Strukna                         7    12    
Streckproc 0%    8%    8%    17%   24%   67%   8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 81 PAJ 3.57 4R               -120=  -120  -3891 3.43
124 DL  5.14 3R               -120=  -120   -79 3.98
135 UHR 4.85 3R               -270=  -270  -17522 3.66
140 NSD 4.85 3R               -108=  -108  -11453 3.60
143 EXP 5.71 3R               -108=  -108   +767 3.81
145 AB  5.71 1R               -48=   -48  -9651 3.84
146 DN  5.14 2R               -120=  -120  +13491 3.45

Tidningars stora system
 81 PAJ 3.57 5R            3*193 -720=  -141  -37981 3.43
124 DL  5.14 3R               -504=  -504  +17955 3.98
135 UHR 4.85 4R              -1080=  -1080  -31921 3.66
136 LaLi 5.71 4R               -450=  -450  -43544 3.99
140 NSD 4.85 4R              -1260=  -1260 -142535 3.60
143 EXP 5.71 3R               -945=  -945  -91411 3.81
145 AB  5.71 2R              -1680=  -1680 -119652 3.84
146 DN  5.14 2R               -864=  -864  -45826 3.45
146 TIL 5.57 4R              -1440=  -1440 -165400 4.31
147 NLT 4.14 3R               -288=  -288  -19010 3.69
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se