Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bjerke 2016-11-19

Utdelning 7 rätt   2858 kr
     6 rätt    44 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 100 miljoner kr

RättRad  1 Nahar 1 Caliz 2 Treas 7 Avery 2 Tripo 10 Twist 3 Say t 
Strukna  8                               
Streckproc 14%   30%   69%   9%    51%   20%   19%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 80 PAJ 2.85 6R        4*44+  36*0 -108=   +68  -3771 3.43
123 DL  3.14 4R               -144=  -144   +41 3.97
134 UHR 2.14 6R        1*44+  18*0 -360=  -316  -17252 3.65
139 NSD 2.71 3R               -80=   -80  -11345 3.59
142 EXP 1.71 6R        1*44+  12*0 -84=   -40   +875 3.80
144 AB  2.57 4R               -63=   -63  -9603 3.82
145 DN  2.00 6R        1*44+  12*0 -160=  -116  +13611 3.43

Tidningars stora system
 66 RoNy 2.71 5R             6*0 -450=  -450  -25960 3.69
 80 PAJ 2.85 6R        4*44+  60*0 -768=  -592  -37840 3.43
123 DL  3.14 6R        3*44+  45*0 -630=  -498  +18459 3.97
134 UHR 2.14 7R  2858+   20*44+  149*0-1080=  +2658  -30841 3.65
139 NSD 2.71 4R               -960=  -960 -141275 3.59
142 EXP 1.71 6R        1*44+  19*0 -945=  -901  -90466 3.80
144 AB  2.57 6R        1*44+  20*0-1260=  -1216 -117972 3.82
145 DN  2.00 6R        1*44+  23*0-1200=  -1156  -44962 3.43
145 TIL 3.14 5R             6*0-1323=  -1323 -163960 4.31
146 NLT 2.85 4R               -288=  -288  -18722 3.69
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se