Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2016-11-05

Utdelning 7 rätt  85165 kr
     6 rätt   429 kr
     5 rätt    44 kr
Omsättning 106 miljoner kr

RättRad  7 Victo 6 Mellb 6 Charm 5 Sambu 4 Propu 2 Shelb 6 Usain 
Strukna                                  
Streckproc 16%   13%   8%    23%   77%   19%   5%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 78 PAJ 4.14 4R               -113=  -112  -4333 3.46
121 DL  3.71 4R               -144=  -144   +258 3.98
137 NSD 4.71 2R               -120=  -120  -11137 3.59
140 EXP 3.71 5R            3*44 -95=   +38   +999 3.81
142 AB  4.57 3R               -150=  -150  -9432 3.83
143 DN  2.71 5R            2*44 -192=  -104  +13759 3.44

Tidningars stora system
 78 PAJ 4.14 4R               -750=  -750  -37314 3.46
121 DL  3.71 5R            2*44 -480=  -392  +19469 3.98
134 LaLi 4.00 5R            3*44 -450=  -318  -42644 3.98
137 NSD 4.71 4R              -1440=  -1440 -138555 3.59
140 EXP 3.71 5R            4*44 -864=  -688  -88557 3.81
142 AB  4.57 4R              -1800=  -1800 -114882 3.83
143 DN  2.71 6R       1*429+  18*44 -960=  +261  -42550 3.44
143 TIL 3.28 5R            3*44-1500=  -1368 -161293 4.31
144 NLT 2.71 5R            4*44 -288=  -112  -18162 3.70
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se