Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2016-10-15

Utdelning 7 rätt  49279 kr
     6 rätt   204 kr
     5 rätt    25 kr
Omsättning 135 miljoner kr

RättRad  6 Bacan 1 Tudor 9 Heart 11 Zorn  5 Jetse 3 Top o 9 Ivar 
Strukna                                  
Streckproc 19%   18%   58%   4%    18%   36%   14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 75 PAJ 2.85 4R               -96=   -96  -4040 3.49
118 DL  3.57 3R               -144=  -144   +644 3.99
130 UHR 3.57 4R               -225=  -225  -16655 3.68
135 NSD 2.85 4R               -160=  -160  -10873 3.59
137 EXP 3.57 5R            2*25 -96=   -46  +1153 3.80
139 AB  3.14 5R            4*25 -144=   -44  -9563 3.84
140 DN  3.71 4R               -180=  -180  +14097 3.46

Tidningars stora system
 75 PAJ 2.85 4R               -840=  -840  -34928 3.49
118 DL  3.57 5R            2*25 -600=  -550  +20919 3.99
130 UHR 3.57 5R            1*25 -900=  -875  -30250 3.68
131 LaLi 3.42 3R               -432=  -432  -41487 3.99
135 NSD 2.85 5R            3*25-2016=  -1941 -136195 3.59
137 EXP 3.57 5R            2*25 -945=  -895  -86133 3.80
139 AB  3.14 6R       4*204+  64*25-1944=  +472 -110830 3.84
140 DN  3.71 5R            5*25-1200=  -1075  -41597 3.46
140 TIL 4.14 6R       1*204+  23*25-1485=  -706 -157560 4.34
141 NLT 3.14 4R               -288=  -288  -17540 3.72
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se