Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Skellefteå 2016-10-08

Utdelning 7 rätt    0 kr
     6 rätt  45839 kr
     5 rätt   1439 kr
Omsättning  91 miljoner kr

RättRad  8 Victo 12 U.Ber 2 Junif 12 Bully 9 Globa 8 Erik 12 Höwin 
Strukna  1                  6             
Streckproc 24%   3%    15%   19%   0%    20%   3%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 74 PAJ 5.28 2R               -96=   -96  -3944 3.50
117 DL  6.57 1R               -144=  -144   +788 4.00
129 UHR 5.42 2R               -324=  -324  -16430 3.68
134 NSD 5.85 2R               -120=  -120  -10713 3.60
136 EXP 5.14 2R               -100=  -100  +1199 3.81
138 AB  5.42 1R               -75=   -75  -9519 3.85
139 DN  5.57 2R               -200=  -200  +14277 3.46

Tidningars stora system
 74 PAJ 5.28 4R               -756=  -756  -34088 3.50
117 DL  6.57 2R               -540=  -540  +21469 4.00
129 UHR 5.42 3R              -1620=  -1620  -29375 3.68
130 LaLi 4.85 4R               -480=  -480  -41055 4.00
134 NSD 5.85 3R              -3600=  -3600 -134254 3.60
136 EXP 5.14 2R               -80=   -80  -85238 3.81
138 AB  5.42 3R              -1500=  -1500 -111302 3.85
139 DN  5.57 3R              -1200=  -1200  -40522 3.46
139 TIL 4.71 5R           4*1439-1400=  +4356 -156854 4.34
140 NLT 5.14 2R               -288=  -288  -17252 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se