Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2016-10-01

Utdelning 7 rätt   3660 kr
     6 rätt    30 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 121 miljoner kr

RättRad  7 Hades 5 Millm 1 Väste 6 Y">He 6 Tekno 10 Slide 4 Globa 
Strukna                                  
Streckproc 5%    9%    47%   39%   71%   27%   43%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 73 PAJ 3.71 4R               -96=   -96  -3848 3.47
116 DL  3.00 6R        1*30+  11*0 -144=  -114   +932 3.98
127 UHR 2.71 7R  3660+   15*30+   0*0 -250=  +3860  -15782 3.69
133 NSD 2.71 5R             2*0 -72=   -72  -10593 3.58
135 EXP 2.14 6R        2*30+  22*0 -72=   -12  +1299 3.80
137 AB  1.85 6R        3*30+  27*0 -162=   -72  -9444 3.84
138 DN  3.71 5R            12*0 -90=   -90  +14477 3.45

Tidningars stora system
 73 PAJ 3.71 5R             2*0 -840=  -840  -33332 3.47
116 DL  3.00 6R        1*30+  17*0 -576=  -546  +22009 3.98
127 UHR 2.71 7R  3660+   20*30+  159*0-1500=  +2760  -26135 3.69
129 LaLi 2.71 5R            15*0 -450=  -450  -40575 3.99
133 NSD 2.71 6R        5*30+  85*0-1800=  -1650 -130654 3.58
135 EXP 2.14 7R  3660+   18*30+  126*0 -864=  +3336  -85158 3.80
137 AB  1.85 6R        3*30+  51*0 -945=  -855 -109802 3.84
138 DN  3.71 5R            12*0-1080=  -1080  -39322 3.45
138 TIL 3.42 5R             5*0-1500=  -1500 -161210 4.34
139 NLT 2.71 5R            12*0 -288=  -288  -16964 3.72
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se