Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2016-09-24

Utdelning 7 rätt   3193 kr
     6 rätt    26 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 102 miljoner kr

RättRad  1 Delic 3 Ma Ru 1 Seedo 10 Otten 5 Le Mi 5 Shado 4 Parti 
Strukna  4,8                              
Streckproc 86%   13%   44%   32%   42%   21%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 72 PAJ 3.00 6R        2*26+  26*0 -120=   -68  -3752 3.47
115 DL  3.00 5R             4*0 -128=  -128  +1046 3.98
126 UHR 2.14 6R        1*26+  17*0 -360=  -334  -19642 3.70
132 NSD 2.85 6R        1*26+  14*0 -108=   -82  -10521 3.59
134 EXP 3.28 5R             2*0 -80=   -80  +1311 3.81
136 AB  3.85 4R               -45=   -45  -9372 3.85
137 DN  2.71 6R        2*26+  20*0 -100=   -48  +14567 3.45

Tidningars stora system
 72 PAJ 3.00 6R        5*26+  75*0 -600=  -470  -32492 3.47
115 DL  3.00 6R        1*26+  19*0 -540=  -514  +22555 3.98
126 UHR 2.14 7R  3193+   19*26+  141*0-1080=  +2607  -28895 3.70
128 LaLi 1.85 6R        1*26+  15*0 -400=  -374  -40125 4.00
132 NSD 2.85 6R        1*26+  22*0-1620=  -1594 -129004 3.59
134 EXP 3.28 5R             2*0 -800=  -800  -88494 3.81
136 AB  3.85 6R        2*26+  42*0-1620=  -1568 -108947 3.85
137 DN  2.71 7R  3193+   24*26+  173*0 -750=  +3067  -38242 3.45
137 TIL 3.57 6R        5*26+  90*0-1470=  -1340 -159710 4.35
138 NLT 3.14 5R            12*0 -288=  -288  -16676 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se