Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solänget 2016-09-17

Utdelning 7 rätt   7944 kr
     6 rätt    72 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 106 miljoner kr

RättRad  3 Danne 1 All T 7 Shado 1 Pave  5 Ola M 7 Alan 10 Speci 
Strukna       9                           
Streckproc 22%   15%   63%   21%   17%   26%   17%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 65 RoNy 4.00 4R               -72=   -72  -4813 3.71
114 DL  2.85 5R             2*0 -144=  -144  +1174 3.99
125 UHR 1.85 5R             1*0 -375=  -375  -19308 3.71
133 EXP 1.85 5R             1*0 -100=  -100  +1391 3.81
135 AB  5.28 3R               -120=  -120  -9327 3.85
136 DN  3.57 5R             2*0 -160=  -160  +14615 3.45

Tidningars stora system
 65 RoNy 4.00 5R             1*0 -504=  -504  -25510 3.71
114 DL  2.85 5R             2*0 -540=  -540  +23069 3.99
125 UHR 1.85 5R             1*0-1125=  -1125  -31502 3.71
127 LaLi 5.14 3R               -540=  -540  -39751 4.02
133 EXP 1.85 6R        1*72+  19*0-1050=  -978  -87694 3.81
135 AB  5.28 4R              -1512=  -1512 -107379 3.85
136 DN  3.57 6R        1*72+  18*0-1000=  -928  -41309 3.45
136 TIL 2.00 6R        1*72+  20*0-1440=  -1368 -158370 4.35
137 NLT 2.00 6R        1*72+  14*0 -288=  -216  -16388 3.73
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se