Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2016-08-27

Utdelning 7 rätt  34408 kr
     6 rätt   295 kr
     5 rätt    28 kr
Omsättning  80 miljoner kr

RättRad  2 Part 10 Le Mi 4 Odin  8 Part  4 Prins 1 Nunci 1 Seedo 
Strukna                                  
Streckproc 10%   40%   10%   13%   4%    77%   14%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 69 PAJ 3.00 3R               -54=   -54  -3414 3.45
111 DL  3.71 5R            2*28 -144=   -88  +1606 4.01
122 UHR 3.14 4R               -108=  -108  -18453 3.73
129 NSD 4.14 3R               -108=  -108  -10214 3.60
130 EXP 2.85 5R            1*28 -100=   -72  +1659 3.82
132 AB  5.85 3R               -336=  -336  -9704 3.84
133 DN  4.42 4R               -90=   -90  +15015 3.44

Tidningars stora system
 69 PAJ 3.00 4R               -720=  -720  -30370 3.45
111 DL  3.71 5R            5*28 -600=  -460  +6289 4.01
122 UHR 3.14 5R            3*28 -756=  -672  -28702 3.73
124 LaLi 5.28 2R               -432=  -432  -38191 4.00
129 NSD 4.14 6R       2*295+  50*28-1386=  +604 -125885 3.60
130 EXP 2.85 5R            4*28 -960=  -848  -85581 3.82
132 AB  5.85 3R              -2520=  -2520 -103082 3.84
133 DN  4.42 4R               -900=  -900  -38149 3.44
133 TIL 5.42 3R              -1400=  -1400 -154757 4.37
134 NLT 2.85 3R               -288=  -288  -16369 3.74
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se