Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2016-08-20

Utdelning 7 rätt  542935 kr
     6 rätt   2046 kr
     5 rätt   152 kr
Omsättning  79 miljoner kr

RättRad  3 Tripo 3 Uniqu 4 Coldt 11 Imper 11 Ma Ru 3 Donat 7 Sprin 
Strukna                                  
Streckproc 28%   10%   13%   18%   3%    16%   22%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 68 PAJ 3.85 4R               -108=  -108  -3360 3.46
110 DL  4.28 4R               -144=  -144  +1694 4.02
121 UHR 4.28 3R               -240=  -240  -18345 3.74
128 NSD 3.57 3R               -108=  -108  -10106 3.59
129 EXP 3.85 3R               -96=   -96  +1731 3.83
131 AB  2.57 5R            2*152 -162=  +142  -9368 3.82
132 DN  3.00 5R           16*152 -96=  +2336  +15105 3.44

Tidningars stora system
 68 PAJ 3.85 5R            1*152 -864=  -712  -29650 3.46
110 DL  4.28 4R               -576=  -576  +6749 4.02
121 UHR 4.28 4R              -1200=  -1200  -28030 3.74
123 LaLi 3.14 4R               -540=  -540  -37759 3.99
128 NSD 3.57 5R            1*152-2592=  -2440 -126489 3.59
129 EXP 3.85 4R               -945=  -945  -84733 3.83
131 AB  2.57 6R       1*2046+ 22*152-1890=  +3500 -100562 3.82
132 DN  3.00 6R       5*2046+ 75*152 -900= +20730  -37249 3.44
132 TIL 4.71 4R              -1440=  -1440 -153357 4.37
133 NLT 5.57 3R               -288=  -288  -16081 3.75
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se