Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2016-08-13

Utdelning 7 rätt  53597 kr
     6 rätt   500 kr
     5 rätt    49 kr
Omsättning  73 miljoner kr

RättRad  3 Propu 6 Isor 11 Nadal 5 Pampa 7 Un Me 6 Cab H 4 Dante 
Strukna                                  
Streckproc 37%   51%   21%   6%    17%   6%    12%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 67 PAJ 3.42 4R               -90=   -90  -3252 3.46
109 DL  3.71 4R               -144=  -144  +1838 4.01
120 UHR 4.14 3R               -405=  -405  -18105 3.73
127 NSD 3.42 4R               -16=   -16  -9998 3.59
128 EXP 3.00 4R               -72=   -72  +1827 3.83
130 AB  3.00 4R               -108=  -108  -9510 3.83
131 DN  3.57 5R            4*49 -144=   +52  +12769 3.44

Tidningars stora system
 67 PAJ 3.42 5R            4*49 -720=  -524  -28938 3.46
109 DL  3.71 5R            1*49 -648=  -599  +7325 4.01
120 UHR 4.14 4R              -1620=  -1620  -26830 3.73
122 LaLi 4.14 3R               -480=  -480  -37219 3.99
127 NSD 3.42 5R            4*49 -720=  -524 -124049 3.59
128 EXP 3.00 5R            6*49-1008=  -714  -83788 3.83
130 AB  3.00 5R            6*49-1440=  -1146 -104062 3.83
131 DN  3.57 5R            4*49 -960=  -764  -57979 3.44
131 TIL 4.42 5R            6*49-1440=  -1146 -151917 4.36
132 NLT 4.14 5R            4*49 -288=   -92  -15793 3.74
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se